Jak vybrat správnou termokameru

Přinášíme Vám malého pomocníka, který by Vám měl usnadnit výběr vhodné hasičské termokamery.

JAK ZVOLIT VHODNOU TERMOKAMERU PRO HASIČE?

Výrobce hasičských termokamer Leader Photonics, který patří do skupiny Leader Grouppe nabízí shrnutí informací, které by Vás měly u termokamery pro hasiče zajímat. A to bez ohledu na výrobce a typ kamery si.

 

1/ CO JE TO TERMOKAMERA?

Termokamera (TIC) je nástroj, který:

 • detekuje infračervené záření z tepelné energie vyzařované z těla, objektů, povrchů a nebo prostoru (tepelné vlny nejsou viditelné pouhým okem),

 • zaznamenává infračervené záření,

 • a přepisuje toto infračervené záření zobrazením na obrazovce, aby si uživatel mohl toto infračervené záření prohlédnout, analyzovat a interpretovat.

Termovizní kamery (TIC) pro hasiče vytvářejí obraz o intenzitě detekovaného tepelného záření.
Barvy zobrazené na displeji kamery jsou proto falešné.
Jak již bylo řečeno, barvy zobrazené na obrazovce představují pouze intenzitu. Některé infračervené kamery mají několik režimů vykreslení. Každý režim vykreslení má svou vlastní paletu barev.

Níže jsou uvedeny příklady barevných palet používaných pro hasičské termokamery LEADER TIC:

 • Barvy používané v módu požár = černá, bílá, žlutá, oranžová a červená.

 • Barvy používané v módu zobrazení chladných míst = černá, bílá a modrá.

Stejná pozorovaná scéna tedy může produkovat odlišný obraz v závislosti na použitém režimu zbarvení.

 

2/ K ČEMU SLOUŽÍ TERMOVIZNÍ KAMERY PŘI HAŠENÍ/ VYHLEDÁVÁNÍ A ZÁCHRANU? PROČ POUŽÍVAT TERMOKAMERU PŘI HAŠENÍ POŽÁRŮ/ VYHLEDÁVÁNÍ A ZÁCHRANĚ?

2.1/ PŘI HAŠENÍ: CHRÁNÍ ZASAHUJÍCÍ HASIČE, UPOZORŇUJE NA RIZIKA, ZABRAŇUJE UVÍZNUTÍ V PASTI

Hasičská termovizní kamera je užitečná pro hasiče v následujících situacích:

 • Snazší rozpoznání a pohyb v místnosti zamořené kouřem, kde není vidět pouhým okem,

 • Rychlé vyhledání/detekce zdroje požáru nebo doutnajícího požáru,

 • Identifikace nebezpečných prvků, které by mohly ohrozit bezpečnost hasičů/záchranářů:

  • přítomnost plynových lahví,

  • sledování přehřátí elektrického obvodu,

  • identifikace na dálku hladiny kapaliny v nádrži (palivové nádrže, vykládka vagonů nebo cisteren, přeprava nebezpečných materiálů atd.) pro sběr informací nezbytných pro zásah,

  • uhlovodíková skvrna na vozovce po dopravní nehodě uprostřed noci,

 • Umístění ventilačních bodů,

 • Identifikace zbytkových horkých míst po uhašení požáru (požár komína apod.), která by mohla způsobit nový vznik požáru!,

 • Vyhledávání únikových tras v zakouřeném prostředí,

 • a tak dále.

2.2/ PRO HLEDÁNÍ A ZÁCHRANU: IDENTIFIKUJTE / VYHLEDEJTE OBĚTI...
 

2.2.1/…V ZAKOUŘENÉM PROSTŘEDÍ, VE TMĚ

Odhalit postiženého pouhým okem při požárních zásazích je velmi často obtížné z důvodu nedostatečné viditelnosti. Termokamera pro hasiče umožňuje rychlou identifikaci obětí v bezvědomí v zakouřené atmosféře nebo při slabém osvětlení (požáry v bytech, podzemních garážích, továrnách, lesích atd.)

2.2.2/…PŘI DOPRAVNÍCH NEHODÁCH

Přenosné termovizní kamery jsou také velmi užitečné pro zásahy při dopravních nehodách a v noci. Jejich schopnosti nám pomáhají:

 • vyhodnotit počet cestujících ve vozidle účastnícím se nehody (samozřejmě, když hasiči dorazí na místo ve velmi krátké době),

 • rychleji identifikovat oběti dopravních nehod, které byly například vymrštěny z vozidla uprostřed noci. Když se tedy počítají vteřiny, je rychlejší najít oběť termokamerou než hledat oběť s baterkou v polích.

Příklad níže: Sezení na židli po dobu 10 sekund zanechá tepelný podpis na opěradle a sedadle židle.

2.2.3/….PŘI ZEMĚTŘESENÍCH, SESUCH PŮDY, KOLAPSECH BUDOV

Termovizní infračervené kamery jsou také velmi užitečné pro záchranáře při vyhledávání obětí uvězněných pod sutinami nebo uzavřenými prostory. Termovizní kamera USAR LEADER také umožňuje snadné rozpoznání obětí v bezvědomí ve tmě, kde standardní vyhledávací kamera na obrazovce nic neukáže.

2.2.4/…NA MOŘI, NA HORÁCH NEBO TŘEBA V POUŠTI

Termovizní kamery LEADER TIC s dlouhým dosahem (které dokážou detekovat oběť až na 1000 m) jsou široce používány pobřežními strážemi a záchranáři, zejména pro vyhledávání osob přes palubu, také pro vyhledávání obětí (lyžaři / turisté) ve vysokých horách.

Níže uvedený příklad se 3 termokamerami umístěnými ve vzdálenosti 100 m od vozidla:
- Obrázek vlevo = pohled se standardní kamerou
- Obrázek uprostřed = pohled termokamerou LEADER TIC LR700
- Obrázek vpravo = pohled pomocí LEADER Termokamera TIC LR1000

 

3/ JAKÁ JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PRO HASIČSKOU TERMOKAMERU A PROČ?
JAK VYBRAT TERMOVIZNÍ KAMERU?

Termokamery se nyní používají v mnoha oblastech, jako jsou:

 • průmysl (např. sledování přehřívání motoru strojů),
 • armáda,
 • ostraha a ostraha (detekce narušitelů),
 • budovy (např. energetická diagnostika) atd...

Výběr termovizní kamery však závisí na aplikaci, pro kterou je určena.


Example:
Termovizní kamera určená k detekci horečky u lidí nebude vhodná pro hašení požárů, protože bude mít určitě nižší teplotní rozsah ve srovnání s hasicí termovizní kamerou s mnohem vyšším teplotním rozsahem od 450 °C do 1150 °C ( 842 až + 2102 °F).
Naopak hasičská termovizní kamera nebude vhodná pro detekci horečky. Pro detekci horečky budeme potřebovat kameru s velmi vysokou citlivostí, která tedy bude umět zobrazit teplotu velmi přesně (s přesností na desetinu stupně). Teplotní rozsah hasičské kamery až 1150°C (2102°F) bude tedy v tomto případě příliš velký výkon.
Kromě toho obě termovizní kamery neměří se stejnou mírou emisivity, což samozřejmě neposkytne stejné výsledky.

Jak tedy vybrat termovizní kameru určenou pro hasiče/záchranáře?

Nejdůležitějšími kritérii pro výběr hasičské termovizní kamery jsou kromě ergonomie, kompaktnosti, velikosti, rozlišení a citlivosti senzoru, odolnosti kamery a její baterie vůči vysokým teplotám:

3.1/ZORNÉ POLE MUSÍ BÝT CO NEJŠIRŠÍ

Hasičská termovizní kamera se nechová jako lidské oko. Ve skutečnosti reaguje na infračervené záření a ne na světlo. Zorné pole termovizní kamery je navíc mnohem menší než zorné pole člověka.
Lidské binokulární vidění je typicky v rozsahu 120° horizontálně a 105° vertikálně (45° nahoru a 80° dolů). Toto vidění bude redukováno termovizní kamerou.

Příklad: Při turistické návštěvě jste jistě již museli couvat několik metrů nebo stop, abyste mohli vyfotit památku. Zorné pole vaší kamery je menší než vaše zorné pole (samozřejmě pokud nemáte širokoúhlou kameru)! S termokamerou je to trochu stejné.

Toto zorné pole se ještě více zmenší nošením masky dýchacího přístroje.

Vzhledem k tomu, že se kamera nejčastěji používá v dýchacím přístroji, uživatel bude muset použít techniky „skenování“, aby během této fáze rozpoznávání nasbíral co nejvíce informací. Technika „skenování“ pomocí TIC se používá k vizuálnímu zobrazení celého prostranství, kde se hasiči pohybují. Je to proto, aby se zabránilo „tunelovému efektu“, to znamená: dívat se pouze před sebe, což by mohlo vést k nebezpečné dezinterpretaci situace a vytvořit efekt „tunelu“!

K tomu jsou zvláště důležité 2 oblasti:

 • Země: omezený výhled ve spodní části (kvůli nošení masky dýchacího přístroje + vertikálně omezený úhel pohledu kamery), nebude možné zajistit postup uživatele a identifikovat oběti umístěné vpravo nebo vlevo zároveň.
 • Strop: práh progrese kouře se všemi souvisejícími riziky musí být rovněž pečlivě sledován.

Technika skenování, ať už se provádí v pásech, Z, X nebo 6-stranně, musí být provedena důsledně a opakována během zásahu, aby bylo možné si vytvořit ucelenou představu o průběhu situace na místě události. Kombinace opakovaných skenů a progresí s kamerou umožní identifikovat nebezpečí.

Termovizní kamery LEADER TIC mají zorný úhel, který patří k nejvyšším na trhu, 51° horizontálně a 40° vertikálně, což umožňuje rychlejší skenování oblasti zásahu.
Navíc, protože kamera má větší zorné pole na šířku než na výšku, je zajímavé upravit její úchop tak, aby byla umístěna svisle, aby se zvětšilo zorné pole na této ose.
Možnost rukojeti kamer LEADER TIC umožňuje tuto akci snadno provést jejím nakloněním v režimu „na výšku“ velmi jednoduše, aby se fáze rozpoznávání provedla ještě rychleji.

3.2/TEPLOTNÍ ROZSAH BY MĚL BÝT TAK VELKÝ, JAK JEN JE TO MOŽNÉ

Jak již bylo řečeno, kritéria výběru závisí na použití termovizní kamery. V případě termovizní kamery pro hasiče je důležité zvolit kameru s širokým teplotním rozsahem, aby byla zaručena spolehlivost zařízení a především bezpečnost hasičů.

3.2.1/TO AVOID IMAGE SATURATION:

Kamera vybavená širokým teplotním rozsahem přesahujícím 1000°C (1832°F) umožňuje analyzovat všechny situace bez rizika saturace (neschopnost rozeznat pozorovanou scénu). Když je překročena maximální detekční teplota kamery, obraz je saturovaný a na obrazovce kamery již není možné jasně vidět kontrasty, což znemožňuje číst/porozumět situaci.

Na obrázku níže je pohled na stejnou situaci pomocí kamery s rozlišovací schopností do +650°C (vlevo) a kamery s rozlišovací schopností více než +1000°C.

3.2.2/TO AVOID BAD READING / MISUNDERSTOOD / MISINTERPRETATION OF THE INTERVENTION SCENE AND THUS ENDANGER THE RESCUE TEAMS:

V závislosti na rozsahu teplot nebude pro hasiče možné analyzovat všechny prvky pozorované scény.

Termokamera s teplotním rozsahem až 450 nebo 500 °C (842 až 932 °F) nebude schopna:

 • Dokonale porozumět rozvinutí flash-over efektu, ke kterému dochází mezi 600 a 650 °C,
 • Analyzujte riziko zřícení budovy s kovovou konstrukcí s vědomím, že ocel ztrácí veškerou stabilitu od 850 °C.

Pro hasiče/ záchranáře je nutné být vybaven zařízeními, ktera jsou určena pro jejich práci a dokáže varovat před nebezpečím!

Obrázek výše ukazuje data, která jsou pro práci s termokamerou zásadní. Je důležité si uvědomit, že při delším vystavení se teplotám vyšším +350°C dochází k degradaci aramidu, ze kterého je vyrobena hasičská kukla. U teploty +500°C je rizikových pro naše zásahové obleky. A u teploty nad 675°C dochází k rozvoji pyrolitických efektů.

Z tohoto důvodu je zásadní, aby termokamery pro hasiče uměly pracovat s teplotami více než +1000°C.

Společnost LEADER se rozhodla vybavit své přenosné termovizní kamery pro hasiče nejširším teplotním rozsahem na trhu (od -40 °C do + 1150 °C), aby hasičům poskytla příležitost analyzovat všechny nastalé situace.

3.3/BAREVNÉ REŽIMY DO SEBE MUSÍ ZAPADAT

Použití několika barevných režimů umožňuje uživateli analyzovat pozorované scény s větší přesností za účelem usnadnění porozumění (úroveň teploty, šíření kouře, dopravní osa, nebezpečí atd.). Proto je důležité mít možnost změnit režim zbarvení, aby se zvýraznily další neviditelné prvky.
LEADER nabízí u svých kamer LEADER TIC až 5 režimů zbarvení: Oheň, Vyhledávání, Inverzní, Studené a Multibarevné. Každý režim barvení má své výhody, nevýhody a omezení.
Je proto nezbytné znát specifika každého režimu, aby bylo možné vybrat ten nejvhodnější podle nastalé situace. Proto je školení uživatelů nezbytné pro dobré pochopení pozorovaného obrazu.

MÓD POŽÁR: hlavní a zásadní

MÓD VYHLEDÁVÁNÍ: 

INVERZNÍ MÓD: 

STUDENÝ MÓD:

MULTIBAREVNÝ MÓD:

 

4/THE IMPORTANCE OF TRAINING

Stejně jako u každého hasičského vybavení je důležité, aby byl hasič vyškolen ke správnému používání termovizní kamery. Tyto znalosti mu skutečně umožní plně porozumět situacím, se kterými se setkávají při zásazích, a to tím, že do své analýzy začlení informace získané díky termovizní kameře.

Jelikož se na výcvik příliš často zapomíná, ukazuje se, že mnoho hasičů ne vždy doceňuje hodnotu svých termovizních kamer a neumí je správně používat. Z tohoto důvodu jsou termokamery příliš často ponechány v CAS, a jsou málo využívány.

Na rozdíl od toho, co si mnozí mohou myslet:

 • Termovizní kamera není teploměr. Je příliš často používán jako takový, když nemá vlastnosti nebo funkci.
 • TIC nevidí přes zeď nebo překážku. Termokamera reprodukuje na obrazovce teplo uložené tělesem nebo tepelný tok stěny, když je například za krbem.
 • Sklo a voda nepropouští infračervené paprsky, takže termokamerou není možné měřit teplotu předmětu za sklem nebo přes vodu.

 • Leštěné povrchy, jako je leštěný kov, sklo, plast nebo lakované povrchy, mohou s termovizní kamerou vypadat jako zrcadlo. V tomto případě jsou informace přenášené termokamerou nesprávné a mohou hasiče uvést v omyl a ohrozit ho.

 

 • Předmět se v závislosti na míře emisivity může objevit na obrazovce při mnohem nižší teplotě, než ve skutečnosti je.

Jak jste jasně viděli z několika příkladů uvedených v tomto článku, je velmi důležité být vyškolen v používání termokamery pro hasiče, ale je také velmi důležité být vyškolen v interpretaci termosnímků.
LEADER, výrobce termovizních kamer speciálně navržených pro hasiče, pomáhá všem svým zákazníkům při výběru termovizní kamery, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám, a také je školí v používání svého hasičského vybavení.
S přáním připojit se k hasičům a záchranářům v procesu získávání znalostí o používání termokamer, LEADER také školí všechny své zákazníky v interpretaci termosnímků, aby věděli

 • využití termokamery při hašení požárů a pátrání a záchraně,
 • rozdíly mezi lidským viděním pouhým okem a infračervenými paprsky,
 • hlavní principy tepelné energie,
 • základní vlastnosti a funkce termokamery,
 • limity termovizní kamery a vědět, jak překonat pasti spojené s chybnou tepelnou signaturou, která by mohla ohrozit bezpečnost pracovníků,
 • jak číst a interpretovat naměřené teploty (emisivita),
 • různé režimy barvení, vědět, v jakých situacích je použít, a vědět, jak je správně interpretovat.

 

klikni pro velký obrázek

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu a odebírejte novinky, akce a slevy

Seznámil(a) jsem se s vaší Ochranou osobních údajů, týkající se zpracování mých údajů na základě zákona

Vyberte měnu

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Zaregistrovat se nyní
×

Nalezeno

Podle štítku

Kategorie

Zboží

Oficiální registrace na CWA 2024

Registraci na "Czech Wildfires Academy 2024", která je určená pro nové letošní účastníky je oficiálně spuštěna! Odkaz na registrační formulář najdete zde. Těšíme se na vás!

Poptávky přímo z webu

Vytvářejte cenové poptávky přímo z našeho webu. Jednoduše vložte zvolené zboží do košíku a pokud obsah košíku přesáhne hodnotu Kč 45.000,0 bez DPH, zobrazí se Vám přímo v administraci košíku modré tlačítko "zaslat poptávku". Klikněte na něj a my Vám obratem zpracujeme individuální cenovou nabídku.

Užívejte výhod registrace

Zaregistrujte se na našem e-shopu a využívejte výhod naplno. V administraci můžete nejen editovat svůj profil, ale především odemknete vstup do sekce VIP nákupy, které jsou určeny pouze pro registrované návštěvníky. Budete mít také přehled o skladové dostupnosti. Ve VIP nákupech najdete extra slevy pouze pro Vás nebo Vašeho zřizovatele. Začít můžete kliknutím na kulatou ikonu panáčka vpravo od vyhledávacího okna.