Riziko samovolného rozjetí vozidla u dopravní nehody

Jedním z nebezpečí, které číhá na hasiče zasahující u dopravní nehody s účastí elektromobilu je náhlé rozjetí vozidla.

 

PŘEDSTAVTE SI NÁSLEDUJÍCÍ SITUACI. 

Na silnici došlo k dopravní nehodě s účastí elektromobilu a automatická převodovka je neustále v módu jízdy vpřed (D/S), případně vzad (R). První zasahující hasiči nemohou vědět, zda je elektromobil v režimu "Standby", tedy se zapnutým zapalováním. Chod motoru nejde u eletromobilu na první pohled rozeznat. Řidič vozidla může být v šoku, případně se probrat a nebo jinak zareagovat na to, co se děje kolem něho a při tom sešlápnout plynový pedál. Reakce je okamžitá a vozidlo se dá do pohybu. Je mnoho doložitelných situací, kdy se elektromobil bez jakéhokoliv varování a bez zapřičinění lidského faktoru rozjel. Následky mohou být zničující...

Zabezpečení elektromobilu proti pohybu a tím vytvoření bezpečného pracovního prostředí zabere spoustu času. Času, který jste však mohli věnovat záchranným pracem. Při použití nouzové zástrčky Emergency plug® je to otázka veřin a zasahující hasiči se kolem elektromobilu mohou pohybovat zcela bezpečně.

Výzkum a data z nehod s účastí elektromobilů ukazují, že neočekávaný pohyb vozidla je jedním z hlavních nebezpečí u DN s účastí elektromobilu.

Samozřejmě se nejedná o dopravní nehody, kdy dojde k vystřelení airbagů a tím také k automatickému spuštění bezpečnostních procesů na elektromobilu, kterým jsou pro tento případ vybaveny. O tom si povíme něco více později. Může, ale například, jít o tento typ dopravní nehody. ⬇️⬇️

 

 

PROČ MOHOU BÝT DOPRAVNÍ NEHODY S ÚČASTÍ ELEKTROMOBILU MNOHEM NEBEZPEČNĚJŠÍ? 

 • Na rozdíl od automobilů s konvenčním pohonem se motor elektormobilu (EV) po nárazu nevypne,

 • chod elektromotoru není slyšet,

 • motor EV se vypne pouze v případě silného nárazu, kdy dojde k aktivací airbagů a za předpokladu, že jsou všechny bezpečnostní systémy plně funkční,

 • hasiči a záchranáří, kteří přicházejí k nehodě jako první obvykle nejsou schopni zkotrolovat, zda je elektromotor skutečně vypnutý a rovněž nemusí mít technické znalostí a potřebná zařízení pro kontrolu, zda bezpečnostní systémy fungují správně,

 • díky technologickému pokroku se dnes mnohdy EV aktivuje, jakmile řidič usedna za volant vozidla, některé EV lze nastartovat bez klíče, mobilním telefonem, kartou či start/stop tlačítkem.

 

V takových situacích je pro hasiče a záchranáře velmi obtížné předvídat a rychle reagovat na potřeby účastníků DN a zároveň brát ohled na vlastní bezpečnost. Účastník DN navíc může nevědomky sešlápnout plynový pedál, zatímco motor EV stále běží. Elektromobil okamžitě zareaguje bez jakéhokoli varování. Jelikož jsou elektromobily vybaveny velkým točivým momentem, zaklínování kol EV nemusí být příliš efektivní. Ve skutečnosti by zaklínování kol mohlo způsobit ještě nebezpečnější situaci, protože by mohlo dojít k "vystřelení" vozu, čímž by vznikla potenciálně velmi nebezpečná situace pro zasahující hasiče, záchranáře, oběť (oběti) i případné kolemjdoucí.

 

JAK TEDY RYCHLE A BEZPEČNĚ ZAJISTIT ELEKTROMOBIL PROTI POHYBU?? 

V případě, že hasiči nebo záchranáři přijednou k dopravní nehodě s účastí elektromobilu, měly by nejpreve identifikovat EV. Poté, za pomoci nouzové zástrčky Emergency Plug® toto vozidlo během pár vteřin zajistit proti pohybu a zabezpečit tak bezpečné pracovní prostředí nejen pro účastníky, ale především pro zasahující složky.

 

 

Emergency Plug® byla vyvinuta tak, aby zabránila nepředvídatelnému pohybu vozidla u všech plně nebo hybridně poháněných elektrických vozidel v nouzových situacích i při běžné údržbě. Přestože každá zástrčka vyžaduje jiné signály, Emergency Plug® simuluje různé nabíjecí protokoly každého EV. Výrobce zaručuje vhodnost zástrčky pro 100 % všech EV, které splňují bezpečnostní protokoly podle předpisu UN ECE R100. Zástrčka poskytuje nepřetržitou vizuální zpětnou vazbu o tom, zda je elektromobil stále zabezpečen proti nepředvídatelnému pohybu, dává tak zasahujícím složkám okamžitou informaci o stavu zabezpečení.

 

EMERGENCY PLUG® - BEZPEČNOSTNÍ ZÁSTRČKA 

 • Zabraňuje nepředvídatelnému rozjezdu EV,

 • dává zasahujícím hasičům a záchranářům vizuální zpětnou vazbu signalizující, že zástrčka funguje, je spojena s vozidlem a to je zabezpečeno,

 • žádný kontakt s vysokým napětím vozidla,

 • eliminuje nebo výrazně zkracuje dobu strávenou v nebezpečném pracovním prostředí,

 • je universální, pasuje do každé zásuvky,

 • všechny elektrické systémy EV zůstávají funkční,

 • pravidelné aktualizace zaručují 100% funkčnost,

 • po vytažení bezpečnostní zástrčky Emergency Plug ze zásuvky EV můžete vozidlo nastartovat a odjet (samozřejmě pokud nebylo poničeno nehodou).

 

 

JAK EMERGENCY PLUG® FUNGUJE? 

Nizozemský výrobce, společnost Total Safety Solution zástrčku vyvíjel a testoval více jak 5 let. K zástrčce má zpracované animovaný video návod, kde popisuje všechny jeho funkce a také fungování Emergency Plug. ⬇️⬇️

 

 

Podívejte se na video níže. Natočili jej hasiči v Michiganu. I bez znalosti angličtiny je na videu vidět smysl bezpečnostní zástrčky a její použití na EV. ⬇️⬇️

 

 

 

CO NÁM ŘÍKÁ BAREVNÁ VIZUALIZACE NA BEZPEČNOSTNÍ ZÁSTRČCE?? 

Jak již bylo zmíněno dříve, jedna z výhod Emergency Plug® je téměř okamžitá vizualizace stavu vozidla - tj. zda správně komunikuje s vozidlem, zda je vozidlo zabezpečeno proti neočekávanému pohybu, chybové hlášení a také indikace stavu nabití baterií v zástrčce. Níže je přehled barevných indikací a co která barva znamená. 

Autotest na přepnutí do blikající zelené
Při každém zapnutí zástrčka provede autotest, při kterém bliká červenězeleněmodře a žlutě, aby se zkontrolovala její plná funkčnost. Po dokončení testu zástrčka nepřetržitě bliká zeleně a je připravena k použití. 

Konstantní modré svícení, když je vložena do nabíjecí zásuvky
ZNAMENÁ: Zástrčka je připojena k nabíjecímu portu a je v kontaktu s elektrickým vozidlem. EV je v bezpečnostním režimu nabíjení a nelze s ním pohybovat vlastním pohonem.
VYSVĚTLENÍ: Bezpečnostní postupy se u různých typů elektromobilů liší. Po zasunutí zástrčky EV většinou zařadí převodovku do neutrálního nebo parkovacího režimu. Některé také aktivují ruční brzdu. Některé starší typy elektromobilů mohou mít jiné bezpečnostní protokoly, například deaktivaci plynového pedálu.
AKCE: Zablokujte kola, aby se elektromobil nerozjel, například na šikmém povrchu. To je důležité, pokud není aktivována brzda. Kromě toho byste měli i nadále dodržovat vlastní bezpečnostní postupy.

Bliká zeleně, když je vložena do nabíjecí zásuvky
ZNAMENÁ: Zástrčka je připojena k nabíjecímu portu, ale není v kontaktu s elektrickým vozidlem. Zástrčka proto nemůže zabránit jakémukoli nepředvídatelnému pohybu vozidla.
VYSVĚTLENÍ: Elektromobil nějakým způsobem nereaguje na zástrčku, protože mezi zástrčkou a elektromobilem nelze navázat kontakt. Neexistuje spojení mezi Proximity Pilotem (PP) a Communication Pilotem (PP).
                        Možné příčiny mohou být: 1. Byly aktivovány airbagy a pravděpodobně došlo k úspěšné aktivaci blokování (podrobnosti viz níže). 2. Jeden z kabelů od nabíjecího portu je vážně poškozen.
AKCE: Ponechte zástrčku zasunutou pro případ, že by se stav elektromobilu změnil a zástrčku přece jen detekoval. Pečlivě vizuálně zkontrolujte, zda došlo k vypnutí napájení a zda již EV není v režimu jízdy (D) nebo zpátečky (R). Dodržujte vlastní bezpečnostní postupy a případné místní předpisy a nařízení.

Bliká žlutě, když je vložena do nabíjecí zásuvky
ZNAMENÁ: Zástrčka je připojena k nabíjecímu portu a má omezený kontakt s elektrickým vozidlem. Zástrčka může fungovat, ale aby byla zaručena její 100% funkčnost, vyžaduje signály PP i CP. Pouze v takovém případě bude svítit modře.
VYSVĚTLENÍ: Existuje pouze kontakt s PP nebo CP. Možné příčiny mohou být:1 Jeden z kabelů od nabíjecího portu je vážněpoškozený.2 Blokování deaktivovalo pouze 1 signál: PP nebo CP.
AKCE: Pečlivě vizuálně zkontrolujte, zda se elektromobil již nenachází v režimu jízdy (D) nebo zpátečky (R), a postupujte podle vlastních bezpečnostníchprotokolů.

Bliká červeně, když je vložena do nabíjecí zásuvky
ZNAMENÁ: Zástrčka měla dříve částečný nebo úplný kontakt s EV (byla modrá nebo žlutá), ale nyní kontakt zcela ztratila (signál PP i CP).
VYSVĚTLENÍ: Možné příčiny mohou být:1 Spojení bylo ztraceno během bezpečnostních prací prováděných na EV.2 Zástrčka byla omylem odpojena od nabíjecího portu: lidská chyba.
AKCE: Zkontrolujte, zda je zástrčka správně připojena k EV. Před opětovným zasunutím zástrčky do nabíjecího portu ji vypněte a znovu zapněte. Zkontrolujte, zda je EV vypnuto podle vlastního bezpečnostního protokolu. Zcela vyjměte Zástrčku a pokračujte v dodržování vlastních bezpečnostních protokolů.

Krátce zabliká oranžově, když je vytažena z EV
Zástrčku lze vypnout stisknutím tlačítka, dokud krátce neblikne oranžově. Nyní ji můžete bezpečně uložit.

Podrobnosti o dalších barevných indikátorech, jako je nízký stav baterie (červená/ a jiná barva), naleznete v uživatelské příručce.

 

 

PROČ BYSTE NEMĚLI POUŽÍVAT STANDARDNÍ NABÍJECÍ ZÁSTRČKU?? 

 • Elektromobily reagují na různé signály, které může vydávat pouze zástrčka EmergencyPlug®. Zástrčka poskytuje aktivní komunikaci PP i CP.

 • Standardní zástrčka neobsahuje komunikaci CP.

 • Standardní zástrčka nemůže provádět autotest. Nemůžete si tedy být jisti, zda není poškozená. I když může stále dávat signál PP.

 • Na standardní zástrčce není žádné vizuální potvrzení, které by uživateli dalo vědět, že funguje správně. To je důležité zejména v případě, že by EV mohl být poškozen. Zástrčka používá různé barevné kódy, které uživatele vždy informují o tom, že pracuje správně.

 • U Emergency Plug® nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože nedochází ke kontaktu se zdrojem vysokého napětí. Riziko se v případě standardních zástrček dále zvyšuje, protože některá EV mají možnost obousměrného nabíjení.

 • Existuje mnoho různých typů EV. Zástrčka je univerzální a lze ji vždy použít.

 • Ne vždy je možné zasunout standardní zástrčku, když je elektromobil zapnutý. U Emergency Plug® to není problém, protože nemá žádný blokovacímechanismus.

 • Standardní zástrčku není vždy možné po použití vyjmout díky blokovacím kolíkům. U Emergency Plug® to není problém.

Standardní nabíjecí zástrčka není vhodná pro prevenci nepředvídatelného chování vozidla a/nebo nepředvídatelného pohybu vozidla.  ⬇️⬇️

 

   

 

 

 

 

A CO JE TO TEDY PP A PC?? 

Kolík Proximity Pilot (PP) na zástrčce typu 2 informuje elektromobil o typu kabelu, který je připojen k zásuvce - různé tloušťky kabelů mohou zvládnout různá množství elektrického proudu. U zástrčky typu 1 může být PP použit k signalizaci, že zástrčky budou brzy vyjmuty.

Kolík Control Pilot (CP) zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi elektromobilem a nabíjecím systémem. Ten kontroluje maximální množství proudu, které je elektromobil schopen v daném okamžiku odebírat.

Zástrčka Emergency Plug® umí rozpoznat a komunikuje požadovaný signál PP a CP, aby aktivovala bezpečnostní protokol elektromobilu. Ten je u každého elektromobilu jiný

 

 

TYPY ZÁSTRČEK POVOLENÝCH V EVROPĚ

typ 2 typ 1

 

CELOSVĚTOVĚ EXISTUJE MNOHEM VÍCE TYPŮ ZÁSTRČEK

 

NAŘÍZENÍ R100 

ECE R100 Rev2 je důležitým evropským požadavkem pro schvalování silničních elektrických vozidel. Předpis specifikuje všechny zkoušky, které musí být provedeny na lithiových bateriích instalovaných ve čtyřkolových elektrických vozidlech pro přepravu osob nebo nákladů silničních vozidel kategorií M a N s elektrickým pohonem.Nařízení je součástí snahy o zavedení celosvětově harmonizovaných předpisů pro motorová vozidla s cílem odstranit překážky mezinárodního obchodu, podpořit bezpečnost silničního provozu a chránit životní prostředí.

"Pokud může být baterie externě nabíjena uživatelem, nesmí být možný pohyb vozidla vlastním pohonným systémem, pokud je konektor externího zdroje elektrické energie fyzicky připojen ke vstupu vozidla."

Automobilový průmysl vyvinul několik typů bezpečnostních řešení v reakci na nařízení R100. Zástrčka je schopna aktivovat každý bezpečnostní protokol, čímž je zajištěna bezpečnost prvovýstupců. Některá elektrická vozidla mohou aktivovat svůj bezpečnostní protokol při zasunutí standardní nabíjecí zástrčky. Uživatel však nemá žádné průběžné vizuální potvrzení této skutečnosti. Tento typ aktivace se navíc používá hlavně u starších typů EV a stává se stále méně běžným.

 

EMERGENCY PLUG® JE DŮLEŽITÉ AKTUALIZOVAT 

Výrobce bezpečnostní zástrčky doporučuje registraci zařízení Emergency Plug® na servisním portálu. Získáte další rok záruky, celkem tedy dva roky.

Registrace zahrnuje možnost aktualizovat nový firmware zdarma, pokud je to nutné. Jednotlivý výrobci EV pravidelně upravují a aktualizují bezpečnostní protokoly elektromobilů, což vyžaduje také úpravy a nastavení firmware zástrčky. Pravidelná aktualizace zaručuje, že budete moci bezpečnostní zástrčku používat po mnoho dalších let.

Je doporučeno provést aktualizaci a údržbu firmware minimálně 1x ročně. Jak již bylo zmíněno, tato údržba je zdarma.

 

VYSOKONAPĚŤOVÁ BLOKOVACÍ SMYČKA (HVIL)

High-voltage Interlock Loop (HVIL) je bezpečnostní prvek elektromobilů, který chrání osoby při montáži, opravách, údržbě a provozu elektromobilu i v případě nehody. Patří sem případy, kdy byly aktivovány airbagy nebo kdy byla přerušena bezpečnostní smyčka. Nicméně i když by měl být HVIL spuštěn, nelze se na něj vždy spolehnout. Důvody jsou následující: neexistuje žádný vnější indikátor, že je blokáda správně aktivována. Jedná se o mechanický systém, který je náchylný k poruchám a může se dokonce během nehody svařit. Existuje několik situací, kdy nemusí být aktivována, například pokud není EV vážně poškozeno nebo airbagy nebyly aktivovány z důvodu mechanické poruchy.

 

FAQ - často kladené otázky

_vypíná Emergency Plug® vysoké napětí vozidla? Ne, Emergency Plug® nevypíná na EV vysokonapěťový obvod. 
_zatáhne se při použití Emergency Plug® elektronická ruční brzda? Ne vždy! Nařízení R100 ukládá výrobci elektromobilu povinnost zajistit, aby elektromobil neodjel na vlastní pohon. Každý výrobce EV tak může najít své vlastní vhodné řešení, jak tomu zabránit. A nemusí jít vždy o aktivaci elektronické ruční brzdy.
_přeřadí se při použití Emergency Plug® převodovka do pozice P (parkování)? Ne vždy! Nařízení R100 ukládá výrobci elektromobilu povinnost zajistit, aby elektromobil neodjel na vlastní pohon. Každý výrobce EV může najít vhodné řešení, jak tomu zabránit.
_co když je u dopravní nehody více EV a já mám k dispozici pouze jednu Emergency Plug®? Použijte Emergency Plug® na jednom vozidle, dojde k jeho zajištění, tj. že zástrčka signalizuje modrou barvou a vozidlo zajištěno proti pohybu. Zástrčku vyjměte z vozidla a použijte ji stejným způsobem u dalšího elektromobilu. Jedná se však o nouzové řešení. Pokud je Emergency Plug® po zajištění vozdila (signalizuje modře) z daného vozidla vyjmuta, blokace vozidla trvá pouze do té doby, dokud nedojde k mechanickému pokynu pro jízdu, tj. sešlápnutí plynového nebo brzdového pedálu, přeřazení rychlostního stupně na automatické převodovce, odjištění elektronické ruční brzdy. JEDNÁ SE O NOUZOVÉ ŘEŠENÍ!
_jak svůj Emergency Plug® zaregistruji? Zaregistrovat Váš Emergency Plug® může autorizovaný prodejce v dané zemi. Registrace je bezplatná a kromě prodloužené záruky získáte také aktualizace software Emergency Plug®.
_je nutné, aby byla aktualizace provedena autorizovaným servisem? Nikoliv. Po registraci zástrčky do systému výrobce je Vám umožněn přístup do servisního on-line rozhraní a budou Vám doručeny unikátní přihlašovací údaje. Aktualizace tak zvládnete sami a bez zbytečných časových prodlev. Zástrčku tak není nutné nikde zasílat, aktualizaci provedete na HS u počítače s připojením k internetu.

 

ZJIŠTĚNO Z PRAXE V ČR

 • Hyundai Ionic 5 vs. Hyundai Ionic 6 - v případě použití Emergency Plug® na Hyundai Ionic 5 nedojde k vypnutí motoru, je zatažena elektronická ruční brzda a nedojde k přeřazení převodovky do pozice P nebo N vs. Hyundai Ionic 6 nedojde ani k vypnutí motoru, není zatažena ruční brzda a ani přeřazena převodovka do pozice P nebo N - Emergency Plug® signalizuje zajištění vozidla modrou barvou a vozidla jsou zabezpečena proti pohybu! Bezpečnostní protokoly Hyundai totiž zablokují elektronický plynový pedál, který po dobu použití Emergency Plug® nereaguje na sešlápnutí a v případě ruční brzdy Hyundai u modelu Ionic 6 zvolil jiný způsob.

 • BMW 320e Plug-in Hybrid - při použití Emergency Plug® dojde k zatažení elektronické ruční brzdy, přeřazení převodovky do pozice P a k vypnutí nejen elektromotoru, ale také zhasnutí konvenčního motoru.

VÝROBCE - TOTAL SAFETY SOLUTIONS

Total Safety Solutions je nizozemskou společností, která se dlouhodobě věnuje moderním technologiím a rizikům, která plynou z elektromobility. Jedním z těch, kdo před více než sedmi lety společnost založil byl vystudovaný automobilový inženýr pracující jako hasič. A právě on zasahoval u DN s účastí elektromobilu, kdy došlo i přes zaklínování kol k jeho samovolnému rozjetí. EV přeskočilo klíny a zranilo jednoho ze zasahujících hasičů. Tato situace se stala impulsem k vývoji zařízení, které zabezpečí EV proti neočekávanému pohybu. Výsledkem je právě Emergency Plug®. Dnes se Total Safety Solutions věnuje nejen dalšímu rozvíjení Emergency Plug® a vývoji v oblasti rizik EV, ale také problematice komplexního školení a vzdělávání v problematice elektromobility a již zmíněných rizik s tím spojených. 

V České republice jsme již dvakrát takovéto školení společně s TSS uspořádali. Nejprve to bylo v rámci workshopu Den proIZS v roce 2022, kdy bylo školení určeno nejen pro profesionální, ale také pro dobrovolné hasiče. Podruhé se jednalo o opakovaný workshop pro garanty HZS krajů Středočeského a Moravskoslezského.

klikni pro velký obrázek

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Newsletter

Zůstaňte s námi v kontaktu a odebírejte novinky, akce a slevy

Seznámil(a) jsem se s vaší Ochranou osobních údajů, týkající se zpracování mých údajů na základě zákona

Vyberte měnu

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Zaregistrovat se nyní
×

Nalezeno

Podle štítku

Kategorie

Zboží

Registrace na CWA 2024

Registraci účastníků "CWA 2024 - rozšíření", která je určená pro účastníky minulého ročníku spouštíme 27.května 2024 v 00:01. Odkaz na registrační formulář najdete zde v novinkách a na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Poptávky přímo z webu

Vytvářejte cenové poptávky přímo z našeho webu. Jednoduše vložte zvolené zboží do košíku a pokud obsah košíku přesáhne hodnotu Kč 45.000,0 bez DPH, zobrazí se Vám přímo v administraci košíku modré tlačítko "zaslat poptávku". Klikněte na něj a my Vám obratem zpracujeme individuální cenovou nabídku.

Užívejte výhod registrace

Zaregistrujte se na našem e-shopu a využívejte výhod naplno. V administraci můžete nejen editovat svůj profil, ale především odemknete vstup do sekce VIP nákupy, které jsou určeny pouze pro registrované návštěvníky. Budete mít také přehled o skladové dostupnosti. Ve VIP nákupech najdete extra slevy pouze pro Vás nebo Vašeho zřizovatele. Začít můžete kliknutím na kulatou ikonu panáčka vpravo od vyhledávacího okna.